Novinky a aktuality

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019

V roku 2019 sme každej škole, ktorá odovzdala elektroodpad alebo batérie, po každom odvoze zaslali všetky potrebné doklady k Hláseniu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, ktorú máte v našom projekte registrovanú. Na dokladoch môžete vidieť množstvo odovzdaného elektroodpadu a batérií a tiež katalógové čísla odpadov. Aj v tomto prípade vidieť aké dôležité je mať v našom projekte nahlásené aktuálne kontaktné údaje.

V prípade, že ste odovzdali menej ako 50 kg nebezpečného odpadu (chladničky, klimatizácie, TV, monitory,...) alebo menej ako 1000 kg ostatného odpadu ŠKOLA NEMÁ OHLASOVACIU POVINNOSŤ, tj. nemusí podávať Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Stačí si viesť Evidenčný list odpadu.

V prípade, že ste odovzdali viac ako 50 kg nebezpečného odpadu alebo viac ako 1000 kg ostatného odpadu škola MÁ OHLASOVACIU POVINNOSŤ, tj. musí poslať na príslušný Okresný úrad ŽP do 28.2.2020 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (Vyhláška č.366/2015, Príloha č.2).

V prípade, že nemáte kompletné podklady z odvozov za rok 2019 k Hláseniu o vzniku odpadu, napíšte na adresu: vargova@asekol.sk žiadosť o zaslanie podkladov o odovzdaných množstvách elektroodpadu a batérií.  Do predmetu správy uveďte – Podklady k Hláseniu - Recyklohry. Kolegyňa Vám zašle podklady z odvozov za rok 2019. Na pani Vargovú sa obracajte len so žiadosťou o podklady o odvozoch, na iné otázky ohľadom Recyklohier Vám nebude odpovedané. Všetky ostatné otázky k Recyklohrám smerujte len na e-mail: info@recyklohry.sk

Žiadosť posielajte do 31.1.2020.

Späť
1299
registrovaných škôl
COOKIES
Recyklohry potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.