Cesta elektroodpadu

V úlohe "Cesta elektroodpadu", ktorá bola spolufinancovaná so zdrojov Zeleného vzdelávacieho fondu, mali žiaci za úlohu vyplniť dotazník o používaní elektrozariadení. Starší žiaci vysvetľovali mladším kamarátom, ako funguje životný cyklus elektroodpadu a mladší žiaci si zase pripravili koláž o množstve elektrozariadení u nich doma.

Cesta elektroodpadu v základnej škole Čierne
Cesta elektroodpadu v základnej škole Čierne
Rovesnícke vyučovanie v ZŠ P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany
Rovesnícke vyučovanie v ZŠ P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany
Rovesnícke vzdelávanie v špeciálnej základnej škole v Krupine
Rovesnícke vzdelávanie v špeciálnej základnej škole v Krupine
Rovesnícke vzdelávianie v základnej škole Nedožery Brezany
Rovesnícke vzdelávianie v základnej škole Nedožery Brezany
Živorný cyklus elektroodpadu v ZŠ Nové Mesto nad Váhom
Živorný cyklus elektroodpadu v ZŠ Nové Mesto nad Váhom
Životný cyklus elektrozariadení, ZŠ s MŠ Sedlice
Životný cyklus elektrozariadení, ZŠ s MŠ Sedlice
Elektrozariadenia v domácnostiach detí zo základnej školy Kravan
Elektrozariadenia v domácnostiach detí zo základnej školy Kravan

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

1260 registrovaných škôl

Nie je nainštalovaný flash plugin.