Novinky a aktuality

Vyhodnotenie 6. úlohy Mapa | 02. 02. 2012

Šiestej úlohy – Mapa, sa zúčastnilo 143 škôl a pridelili sme celkovo 40 600 bodov. Ďakujeme Vám za veľmi kreatívne a prehľadné Mapy. Veríme, že ste sa pri plnení tejto úlohy bavili so svojimi žiakmi tak dobre, ako my pri vyhodnocovaní. Do detektívneho pátrania sa zapojili materské, základné školy I. stupeň aj II. stupeň, stredné a aj špeciálne školy.

Želáme všetkým školám príjemné Vianočné sviatky v roku 2011 | 12. 12. 2011

Dovoľte sa nám poďakovať za spoluprácu v roku 2011. Ďakujeme za Vašu účasť v plnení úloh projektu Recyklohry. Naše poďakovanie patrí predovšetkým aktívnym pedagógom, a tiež študentom. Želáme príjemné vianočné sviatky všetkým školám a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky v budúcom roku 2012.

Úloha č. 6 Mapa | 02. 11. 2011

Týmto Vám ponúkame ďalší z námetov ako zapojiť tému recyklácie a triedenia do výučby. Na našej webovej stránke sa už nachádza zadanie novej detektívno zemepisnej úlohy č. 6 s názvom MAPA, za riešenie ktorej môžete získať ďalšie body na účet Vašej školy. Zadanie je nasledovné: Vytvorte mapku, alebo jednoduchú schému Vašej obce, mesta, alebo miestnej časti, v ktorej budú vyznačené všetky dôležité miesta súvisiace s odpadmi.

Zmena bodového systému v programe Recyklohry | 01. 11. 2011

Ďakujeme Vám za spoluprácu v rámci prvého ročníku vzdelávacieho projektu Recyklohry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že došlo k navýšeniu bodového ohodnotenia za nazbierané elektro. Za zvozy uskutočnené po 1.10. 2011 sú na účty škôl pripisované body v nasledujúcej štruktúre: za každý celý 1 kg čistej hmotnosti odovzdaných drobných elektrozariadení budú škole pripísané na bodový účet 3 body a za 1 kg čistej hmotnosti odovzdaného veľkého elektroodpadu tzv. veľké domáce spotrebiče (kat. č. 1 okrem chladenia), TV a PCM budú škole pripísané 2 body. Za chladničky a mrazničky sa pripíše 0 bodov za kg.

Vyhodnotenie úlohy Milí dospelí, Recyklohry sú.. | 26. 10. 2011

Ďakujeme Vám za veľmi podnetné a inšpiratívne listy. Piatej úlohy – Milí dospelí, Recyklohry sú.., sa zúčastnilo 116 škôl a pridelili sme celkovo 34 000 bodov . Potešili nás všetky Vaše práce, ktoré sme náležite ohodnotili.

Recyklohry sú dlhodobý projekt | 12. 10. 2011

Vzhľadom k tomu, že niektoré školy sa začali s novým školským rokom opakovane registrovať do projektu, pripomíname, že Recyklohry sú projektom priebežným, a že nie je treba opakovane sa prihlasovať. Prihlášky z minulého školského roku sú platné!

Časopis Recyklácia | 10. 10. 2011

Školám, ktoré sa prihlásili do projektu Recyklohry, bude zdarma dodaný časopis Recyklácia. Venuje sa nielen udalostiam okolo spoločnosti ASEKOL SK, ale aj celkovej situácii oddeleného zberu a spätného odberu elektroodpadu na Slovensku a v Európe, jeho aktuálnym témam a problémom. Vychádza 2x ročne. Pokiaľ ste časopis do školy nedostali, je možné si ho stiahnuť v elektronickej podobe tu a tiež v sekcii „Na stiahnutie“, alebo objednať na adrese: casopis@asekol.sk.

Napíšte článok o zapojení Vašej školy do Recyklohier | 22. 09. 2011

A získajte 20 bonusových bodov! Ak uverejníte informáciu o zapojení Vašej školy do projektu Recyklohry v miestnom časopise alebo na webových stránkách školy, a pošlete nám výtlačok periodika alebo odkaz na webovú stránku, obdržíte od nás naviac bonusové body! Môžete tiež napísať vlastný článok s použitím informácií z našej webovej stránky, alebo sa inšpirovať z ukážky článku.

Úloha č. 5 Milí dospelí, Recklohry sú... | 09. 09. 2011

Na začiatku tohto školského roka Vás chceme poprosiť, aby ste nám napísali list /nakreslili obrázok o tom, čo sa vám na Recyklohrách v minulom školskom roku páčilo najviac a čo by ste chceli robiť v rámci Recyklohier v tomto školskom roku.

Nová ponuka Katalógu Odmien | 06. 09. 2011

S novým školským rokom sme pre vás pripravili nové darčeky do Katalógu odmien!

Nový školský rok 2011/2012 | 01. 09. 2011

Milé pani učitelky, páni učitelia, so zahájením nového školského roka sa opäť „rozbieha“ i projekt Recyklohry. Najskôr nám dovoľte, aby sme poďakovali za aktívne zapojenie sa do projektu Vám všetkým, ktorí ste boli za realizáciu projektu zodpovední na Vašej škole. Veľmi si vážime Vašu prácu vynaloženú na propagáciu triedenia a recyklácie u najmladšej generácie. Výsledky prvého ročníka nás presvedčili o pozitívnom prijatí projektu Recyklohry pedagógmi i samotnými žiakmi. S príchodom nového školského roka 2011/2012 čakajú na žiakov viac ako tisíc zapojených škôl ďalšie zaujímavé úlohy.

Vyhodnotenie poslednej úlohy školského roku 2010/2011 | 30. 06. 2011

Do úlohy s názvom "zošliapni a ušetríš" sa aktívne zapojilo 120 škôl. Všetci s výnimkou materských škôl zvládli aj najnáročnejšie matematické a fyzikálne výpočty a tak sme prevažne pridelili najvyšší možný počet bodov - teda 400.

Zábavné počítanie pred prázdninami | 07. 06. 2011

Pod názvom "zošliapni a ušetríš" sme pre vás a vašich žiakov pripravili poslednú úlohu v tomto školskom roku. Veríme, že vás bude spoločne baviť a tešíme sa na listy s výsledkami. Úplné znenie nájdete tu.

Vyhodnotenie úlohy Ako je to u nás doma? | 06. 06. 2011

Tretej úlohy - tentoraz literárnej - sa zúčastnilo 197 škôl vo všetkých štyroch vyhlásených kategóriách. Ďakujeme za zaslané poviedky a básničky. Vyberať najlepšie nebolo jednoduché, pretože väčšinou boli veľmi starostlivo spracované. Teší nás, že autori takmer všetkých prác vedia, že staré spotrebiče patria do opravy a k ďalšiemu využitiu, alebo na recykláciu.

Vyhodnotenie- Ako je to u nás v škole? | 30. 03. 2011

Dobrý deň, Ďakujeme Vám za Vaše krásne práce. Druhej úlohy - Ako je to u nás v škole sa zúčastnilo viac než 100 škôl a pridelili sme celkovo vyše 25 500 bodov. Máme radosť, že ste si na projekt Recyklohry našli čas aj v období jarných prázdnin. Pre podrobnejšie vyhodnotenie kliknite sem.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

1254 registrovaných škôl

Nie je nainštalovaný flash plugin.